State of Play

Många känner till att journalister ofta sysslar med faktaarbete och att de är tränade i att ta reda på hur saker och ting ligger till. I filmens värld