The Paper

Atmosfären på en tidningsredaktion är som mest tumultartad och kaotisk innan en deadline, men i den amerikanska dramakomedin The Paper från 1994 har k