Den gamla och nya skolan möts

Kommunikation och information är två ytterligheter avgörande för mänsklig överlevnad. Dessa har varit en förutsättning för att våra gener överhuvudtaget kunnat föras vidare. Det här kan te sig på många… read more →