Material som behövs för kreativt skrivande

Tidningsredaktioner är en plats för kreativt skrivande. Här, såväl som på andra arbetsplatser där de anställda dagligen utövar någon form av skrivande, är det viktigt att det finns rätt material. Bra kontorsmaterial skapar en plats som stimulerar kreativt och produktivt skrivande. Här kan du läsa mer om vilka material tidningsredaktionen eller arbetsplatsen bör ha.

Kontorsmaterial

En bra uppsättning med prisvärda kontorsmaterial är ett måste för att främja skrivprocessen. Hos kontorsmaterial.se hittar du ett brett utbud av till exempel pennor, block, papper, etiketter, sortering och skrivbordsartiklar. Kontorsmaterial.se har sålt kontorsmaterial online sedan 2005 med ambitionen att underlätta deras kunders inköp av kontorsförbrukning. De erbjuder ett stort sortiment och låga priser. Det är enkelt att beställa och varorna levereras riktigt snabbt.

I takt med digitaliseringen av samhället är det allt fler som byter ut klassiska kontorsmaterial som penna och papper mot digitala verktyg. En amerikansk forskarstudie visar dock att block och penna är ett bättre anteckningsverktyg än datorn. Det gäller främst om du vill minnas vad du antecknar.

Även svenska skolrådet uppmärksammar att skiftet från penna och papper till datorskärmar påverkar skrivandet negativt. Forskaren Marie Nordmark tar upp komplexiteten av digitalt skrivande i sin avhandling ”Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen”. I det digitala skrivandet används sällan disposition eller en plan för skrivandet vilket försämrar skrivprocessen. Slutsatserna från studien kan även appliceras på skrivande utanför gymnasieskolan. Med klassiska skrivverktyg som penna, block och etiketter blir det enklare att planera skrivandet vilket ger bättre förutsättningar för kreativt skrivande. Med andra ord är det bra att fylla på med kontorsmaterial på skrivplatsen.

Dator

En dator är skribentens viktigaste verktyg. Att använda digitala skrivverktyg är en självklarhet i dagens digitala samhälle. Datorn är ett fantastiskt skrivredskap för att kunna renskriva och korrekturläsa texten samt dela den med andra personer. Det bästa är dock att använda datorn i kombination med klassiska skrivverktyg som penna och papper.