Ny Teknik

Tidningen Ny Teknik är en populär och prisvärd tidning för den som är teknikintresserad samt vill få tillgång till intressanta nyheter inom området. Här finns nämligen färska artiklar om det som är på gång inom IT- och teknikområdet och förutom att säljas i lösöresform samt vara tillgänglig för prenumeration, delas tidningen även ut till alla medlemmar i “Sveriges ingenjörer”.

Världsnyheter

Begreppet teknik rymmer en hel del och om man läser Ny Teknik kam man även få ta del av nyheter som rör till exempel rymdforskning och rymdteknik. Det handlar med andra ord inte bara om IT. Teknikområdet är omfattande och rymdnyheter samsas med information om bränslesnåla motorer och biltester. Vad sägs till exempel om testkörning av autonoma bilar på allmän väg eller vad som verkligen ligger bakom en försenad resa till månen?

Tillgänglighet

Det som gör tidningen så populär är att den även lyckas tilltala människor med ett allmänt teknikintresse och också ger populärvetenskapliga vinklingar på utmaningar som teknikvärlden brottas med. En sådan utmaning som för många också är något av en utopi är tanken på att människan skulle kunna skapa bosättningar på planeten Mars. Här hänger tidningen med i utvecklingen och presenterar fakta kring var man i nuläget befinner sig samtidigt som man resonerar och spekulerar kring hur bostäderna rent faktiskt skulle kunna se ut. Utmaningar och försök som redan gjorts på jorden för att efterlikna förhållanden på Mars tas upp. Tidningen bjuder alltså in ett brett spektrum av olika typer av läsare och man får aldrig känslan av att uteslutas från en intern klubb av kloka snillen.

Bygg och konstruktion

Det är lätt att få intrycket av att tidningen Ny Teknik mest sysslar med datateknik men så är inte fallet. Här hittar man uppdaterade och informativa artiklar om intressanta framsteg inom bland annat byggsektorn. Man håller sig ajour med den senaste forskningen och tekniken där man bland annat har kommit på hur man skulle kunna använda sig av satelliter i omloppsbana kring jorden för att förutsäga att broar kollapsar och rasar. Ett pinfärskt system för att övervaka broar från rymden är under utveckling där man med hjälp av en algoritm kan mäta och beräkna förändringar i brokonstruktionen. På detta sätt hoppas man att via satellit kunna förutsäga och förhindra ras och omfattande olyckor.