Sydsvenskan

Nyhetstidningen Sydsvenska Dagbladet Snällposten ges ut i Malmö. Grundaren hette Bernard Cronholm och tidningen såg dagens ljus 1848. Även denna tidning ingår i Bonnierkoncernen. Tidningen distribueras i framför allt Malmö, Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Vellinge, Trelleborg, Kävlinge och Svedala. Den konkurrerande tidningen Arbetet lades ner år 2000.

Intressant historia

Sydsvenskan har gått igenom en del namnbyten under sin långa historia. Det första numret hette “Snäll-posten från Malmö”, men redan 1851 fick tidningen det reducerade namnet “Snäll-Posten”. Man syftade på tyskans “schnell” som betyder snabb. 1870 startades tidningen Sydsvenska Dagbladet av bland annat Carl Herslow. När Snäll-Posten och Sydsvenska Dagbladet slogs samman 1872 uppstod det nuvarande namnet “Sydsvenska Dagbladet Snällposten”. I folkmun kallas dock tidningen fortsatt för Sydsvenskan även om den fulla titeln kvarstår och även finns att beskåda på tidningens förstasida. 1989 lanserades Sydsvenskans unika nyhetsindelning i det numera välkända ABC-systemet, och 2004 lanserades även D-delen. 1995 var det dags för Sydsvenskan att göra debut på internet.

Två editioner

Få känner troligen till att tidningen faktiskt delas ut i två olika upplagor. Skillnaden mellan de två editionerna är framför allt innehållsmässig. Det är lokalnyheterna i B-delen som utformas på olika sätt. Den ena upplagan delas ut till Malmö med närliggande omgivning och den andra till Lund och övriga delar av landet.