Tidningen förr och nu

Det sker hela tiden teknologiska förändringar i näringslivet och tidningsbranschen är inget undantag. Inte sedan tryckpressen uppfanns har det hänt något lika radikalt som när tidningarna digitaliserades, det var ett force majeur. Plötsligt var en yrkesgrupp, mediebevakarna, inte så önskvärda längre. De hade suttit med kundkatalog och läst tidningar så ögonen blödde och försökt hitta artiklar till sina kunder. Omvärldsbevakare som Cision AB, Norske Argus, och franska Presse Clearing drabbades av en våldsam omstrukturering eftersom en scanner läste av hela tidningsfloran på några sekunder och samtidigt markerade det material som kunderna var intresserade av.

I krissituationer ställs din roll som ledare på prov, det är tur att det finns e kurser i situationsanpassat ledarskap som hjälper dig att agera på rätt sätt. Hur kan man skapa trygghet för de anställda samtidigt som marken försvinner under deras fötter. Om ni är ett helt team som ska ta del av utbildningsmaterialet så kan ni få det via webblink.

Från tabloid till webb

Den mytomspunna skrivmaskinen på vilken Hemingway skrev sina noveller förekommer allt mer sällan på en tidningsredaktion. Nuförtiden är journalisten och grafikern ofta samma person. Det är också lätt att hitta bildmaterial på nätet. En annan stor förändring har varit den digitala annonsmarknaden. Det är få personer som vet hur lönsam landsortspressen var under sin storhetstid. Det var här ortsbefolkningen planerade sina inköp och satte ut egna annonser vid behov. Alla läste lokaltidningen, så det var ett perfekt sätt att nå ut.

Utvecklingen går nu mot koncentration. Allt fler tidningar hamnar under samma mediahus, även de tidningar som tidigare konkurrerade om publiken har samma ägare. Samtidigt har mycket av journalistiken flyttat ut på nätet i form av bloggar och hemsidor, så det skrivna ordet lever i all välmåga.