Shattered Glass

De allra flesta tidningars framgång beror på duktiga journalister som klarar av att balansera etiska regler med en näsa för nyhetsvärde samt ett språk som gör scoopet ifråga rättvisa. Många journalister lyckas skapa sig en riktigt bra karriär och ett gott rykte inom branschen, men det finns undantag. Filmen Shattered Glass från 2003 bygger på den verkliga historien om den unge journalisten Stephen Glass (Hayden Christensen) vars egenskapade glashus skulle komma att gå i tusen bitar.

Uppdiktade historier

Filmen berättar historien om en ung amerikansk journalist som arbetar för tidningen The New Republic och som alltid lyckas hitta innovativa scoop och publicera kvalitetsartiklar. Till sist börjar hans produktion dock även väcka misstankar från journalister på konkurrerande tidningar. Adam Penenberg (Steve Zahn) som arbetar för nättidningen Forbes Digital Tool bestämmer sig för att faktagranska allt i den senaste artikeln kallad “Hack Heaven” om ett ungt datasnille som hackar sig in på ett stort företags servrar och sedan blir anställd av företaget för att hålla tyst om intrånget. När Penenberg upptäcker att artikeln är uppdiktad bestämmer han sig för att avslöja Glass som den lögnare han är. Frågan är om det hela är en engångsföreteelse eller om allt Glass någonsin har skrivit överhuvudtaget är sant?