Svenska Dagbladet

Tidningen Svenska Dagbladet kan stoltsera med att vara den tredje största tidningen i Sverige. Svenska Dagbladet såg dagens ljus 1884 och distribueras i huvudstaden Stockholm. Särskilt medverkande till grundandet var bland annat de båda efterföljande chefredaktörerna Axel Jäderin och Oscar Norén.

Priser och publikationer

Inte heller Svenska Dagbladet har svenska ägare, utan även här är det den norska mediekoncernen “Schibsted Media Group” som äger tidningen. Tidningens inriktning är dock “obundet moderat”. Intressant i sammanhanget är att Svenska Dagbladet uppbär det allra största statliga driftstödet i Sverige som årligen omfattar tiotals miljoner kronor. Varje år delas dessutom en mängd betydelsefulla och prestigefyllda kulturpriser ut av tidningen. Bland dessa finner man Thaliapriset, Svenska Dagbladets bragdguld till årets idrottsprestation, Svenska Dagbladets litteraturpris samt Svenska Dagbladets operapris.

Tidningen gav även ut en årsbok mellan åren 1923 till 1964. 1960 satsade man även på att ge ut sin egen historia i bokformat vilket täckte åren 1884 till 1940. 1965 kom även uppföljaren med inriktning på den konst, teater, musik och litteratur som fått utrymme i tidningen mellan åren 1887 till 1940.

Idagsidan

1974 såg den berömda och nyskapande “Idagsidan” dagens ljus. Sidan kan liknas vid en egen kolumn där texter om filosofi, psykologi, livssyn och existentiella frågor tog stor plats. Läsarberättelser fick stort utrymme och här hittade man även artiklar om relationer och hälsa. Den allra första artikeln handlade om psykisk ohälsa och den fick stort gensvar från läsarna och “Idagsidan” blev mycket populär. Den banade väg för en ny trend inom dagstidningarnas och nyhetstidningarnas värld att låta läsarnas röster och åsikter både synas och höras. Sedan dess har debattsidor och gästskribenter blivit mer regel än undantag. Läsarna bjöds helt enkelt in till en dialog och deras upplevelser blev centrala. Även ämnet maskrosbarn togs upp och chefredaktören Marianne Fredriksson hade lyckats lansera ett nytt begrepp. Denna inriktning kallades senare för insiktsjournalistik. Fredriksson vann läsarnas hjärtan, men fick utstå en hel del kritik från konservativa kollegor som ifrågasatte sidans plats och värde i en nyhetstidning.

Anpassning till internet

Även Svenska dagbladet har idag funnit sin plats på internet och mobila plattformar. Sedan 1999 har tidningen haft en egen webbplats och har liksom konkurrenten Aftonbladet satsat på satsat på digitala prenumerationer för att kompensera för tillbakagången i tryckta pappersformat. Läsaren kan till exempel teckna ett årsabonnemang och betala månadsvis.