Aftonbladet

De flesta människor har någon gång kommit i kontakt med en nyhetstidning av något slag. Idag är det vanligt att läsa nyheterna online antingen via dator eller mobiltelefon, vilket har fått kännbara konsekvenser för papperstidnings-formatet. Det finns en hel del kända nyhetstidningar i Sverige som även fortsättningsvis har en trogen läsarskara. Den kanske mest kända av dem alla är Aftonbladet som startades redan 1830.

Lars Johan Hierta

Idag har både tidningar och nyhetsflöde en självklar plats i vårt samhälle och det är inte sällan en del av en daglig rutin att uppdatera sig kring vad som har hänt i Sverige och världen. I den kontext där Aftonbladet såg dagens ljus var tidningar däremot inget som trycktes för allmänheten. Den växande medelklassen under 1800-talet lade grunden för både ökat informationsflöde och oppositionspolitik där folket helt enkelt önskade mer insyn och inflytande.

När Hierta grundade Aftonbladet banade tidningen väg för nyhetsrapporteringen som idag är en självklar del av uppdraget. Innehållet lockade en bred publik eftersom det fanns något för alla. Såväl inrikes- som utrikesnyheter blandades med kulturnyheter och annonser. Ett annat genidrag var att publiceringen skedde på kvällen, vilket gjorde att dagens nyheter och händelser enkelt kunde rapporteras och förmedlas.

Utländska ägare

De flesta känner nog inte till att majoriteten av aktieinnehavet i Aftonbladet idag ägs av den norska mediekoncernen “Schibsted Media Group” som äger hela 91 procent av tidningen. De resterande 9 procenten ägs av LO. Det finns dock skriftliga avtal som ger LO fortsatt rätt att bestämma över Aftonbladets såväl politiska inriktning som vem som ska inneha den betydelsefulla chefredaktörsrollen. 1996 köpte koncernen 50 procent av tidningen för att 2009 utöka ägandet med ytterligare 41 procent.

Den tidigare ägarhistorien är dock ganska intressant. LO köpte Aftonbladet av Torsten Kreuger 1956. Han hade då ägt tidningen sedan 1929 då han köpte den av familjen Sohlman som i sin tur hade förvärvat Aftonbladet av Hierta år 1841. Nu kom tidningens inriktning än mer att knytas till den socialdemokratiska politiken även om man numera poängterar att tidningen är “obundet socialdemokratisk”. Aftonbladet har med andra ord lyckats behålla sin oppositionsprofil, vilket var en bidragande orsak till att tidningen överhuvudtaget bildades av Hierta 1830.

Mobila plattformar

Mycket har hänt sedan det första exemplaret lämnade tryckpressarna för snart 190 år sedan. Idag är det inte längre papperstidningsformatet som är mest populärt och liksom andra tidningar har Aftonbladet behövt anpassa sig efter de rådande omständigheterna och den tekniska utvecklingen. Även när det gäller internetupplaga var Aftonbladet först ut med att lansera denna produkt 1994. Idag finns tidningen tillgänglig både som pappersupplaga, men också på webben, i mobila plattformar samt tillgänglig genom webb-TV. Analyser visar också att Aftonbladets webbsidor är populära bland svenskarna med många besök och höga läsarsiffror.

Det gäller att hänga med i utvecklingen om man ska överleva som tidning i dagens högteknologiska samhälle och det är en verklighet som tidningen Aftonbladet har anpassat sig till. Man har satsat både på mobila plattformar men också en digital betalversion som kallas Aftonbladet Plus. Aftonbladet och många andra tidningar har dock fått lansera omfattande sparpaket i takt med att upplagorna ständigt minskar.